Autor: marekbanczykKorzystna ugoda z bankiem? To możliwe!

Mimo, że od 2021 roku wiele banków posiadających w swoich portfelach kredyty indeksowane lub denominowane kursem franka szwajcarskiego oficjalnie wdrożyło programy tzw. ugód frankowych, to nie da się ukryć, że w większości przypadków, warunki ugody proponowane przez bank, z perspektywy kredytobiorcy pozostawiają wiele do życzenia. Jednak czy w ogóle zawarcie ugody z bankiem może być […]Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A.

Zbliżający się koniec zimy dla jednego z naszych klientów okazał się również końcem oczekiwania i niepewności w sprawie zawartej w 2004 r. umowy kredytu indeksowanego z GE Money Bankiem S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 15 marca 2023 r. oddalił apelację banku, potwierdzając tym samym nieważność umowy w całości. W […]Sąd Okręgowy w Katowicach po stronie frankowiczów

W sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych, statystyki bezsprzecznie stoją po stronie konsumentów. Z publikowanych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r., korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia, które w przeważającej części oznaczają uznanie zawartej umowy za nieważną, stanowiły ponad 90% wszystkich wydanych w tym czasie rozstrzygnięć sądowych. Dodatkowo, wszystko wskazuje na to, że tę korzystną statystykę […]Sąd Okręgowy w Katowicach wstrzymał egzekucję w sprawie kredytu frankowego udzielonego przez Bank BPH S.A. 21 maja 2021

O korzyściach płynących w związku z udzieleniem przez sąd zabezpieczenia w sprawach frankowych, pisaliśmy już co nieco w poście z 4 marca 2020 r. dotyczącym wstrzymania płatności rat w sprawie przeciwko Santander (Link), zwracając uwagę na to, że udzielenie zabezpieczenia jest sposobem na uwolnienie się kredytobiorców od konieczności spłaty rat kredytu w czasie trwania procesu […]Niemożność świadczeń spowodowana przez pandemię

Sprawa dotyczyła zagranicznego zabiegu operacyjnego. Klient dokonał rezerwacji terminu operacji, wpłacił stosowną zaliczkę, odbył wszelkie konsultacje medyczne. Niestety na terenie Polski wprowadzona została kwarantanna narodowa, co spowodowało brak możliwości wylotu Klienta na termin operacji. Przyjmuje się, że strona zobowiązana do świadczenia, które stało się niemożliwe – nie może żądać świadczenia wzajemnego, a jeżeli już je otrzymała, […]