Zabezpieczenie roszczeń w sprawach frankowych – szansa na wstrzymanie spłaty rat?

Zabezpieczenie roszczeń w sprawach frankowych – szansa na wstrzymanie spłaty rat?

Jeśli jesteś kredytobiorcą frankowym i chcesz dochodzić swoich praw przed sądem, możesz skorzystać z możliwości uzyskania zabezpieczenia roszczenia. Co to oznacza? Zabezpieczenie roszczenia to tymczasowe orzeczenie sądu, które ma na celu ochronę interesu wierzyciela na czas trwania procesu. W przypadku roszczeń kierowanych przez kredytobiorców frankowych, uzyskanie zabezpieczenia roszczenia powoduje, że kredytobiorca nie musi spłacać rat kredytu do momentu prawomocnego wyroku w jego sprawie. Oprócz korzyści płynącej z wstrzymania obowiązku płatności rat, uzyskanie zabezpieczenia roszczenia może być także argumentem przemawiającym za zawarciem ugody z bankiem na korzystniejszych warunkach. 
Do niedawna poglądy sądów na kwestię zabezpieczenia nie były jednolite. Niektóre z sądów, w tym Sąd Okręgowy w Katowicach odmawiały udzielenia zabezpieczenia, powołując się na brak interesu prawnego reprezentowanych przez nas klientów stwierdzając, że brak zabezpieczenia nie uniemożliwi lub nie utrudni osiągnięcia celu postępowania w sprawie. Inaczej rzecz ujmując, brak zabezpieczenia nie wpłynie na możliwość rozliczenia się bankiem po zakończonym procesie. 
Całe szczęście, pogląd Sądu Okręgowego w Katowicach zmienił się wraz z wydaniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyroku z 15 czerwca 2023 r. w sprawie C-287/22, w którym TSUE po raz kolejny stanął po stronie kredytobiorców orzekając   o celowości udzielenia zabezpieczenia poprzez zawieszenie obowiązku spłaty rat kredytu na czas trwania postępowania.  
O zmianie podejścia katowickiego sądu w tej kwestii, świadczą liczne zabezpieczenia, które uzyskaliśmy dla naszych klientów, którzy spłacili już kapitał kredytu, czyli wpłacili do banku większą kwotę nominalną, niż przed laty w otrzymali w złotówkach. Postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia zostały udzielone min. w odniesieniu do umów kredytowych:  PKO BP, Millennium, Santander Consumer Bank, czy Banku Ochrony Środowiska (BOŚ). 
Jeśli jesteś kredytobiorcą frankowym i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwości uzyskania zabezpieczenia roszczenia w swojej sprawie, skontaktuj się z naszą Kancelarią Adwokacką Marek Bańczyk.