Korzystna ugoda z bankiem? To możliwe!

Korzystna ugoda z bankiem? To możliwe!

Mimo, że od 2021 roku wiele banków posiadających w swoich portfelach kredyty indeksowane lub denominowane kursem franka szwajcarskiego oficjalnie wdrożyło programy tzw. ugód frankowych, to nie da się ukryć, że w większości przypadków, warunki ugody proponowane przez bank, z perspektywy kredytobiorcy pozostawiają wiele do życzenia.

Jednak czy w ogóle zawarcie ugody z bankiem może być dla frankowicza korzystne? Sprawa jednego z naszych klientów jest dowodem na to, że jak najbardziej! Niestety doświadczenie naszej kancelarii pokazuje również, że skłonienie banku do pojęcia sensowych negocjacji dla ustalenia warunków ugody, zanim pozew znajdzie się w sądzie jest w zasadzie niemożliwe. Dopiero w toku postępowania sądowego, pełnomocnicy banków są bardziej gotowi do ustępstw na rzecz kredytobiorców. W prowadzonej przez nasz zespół sprawie, konkurencyjne warunki ugody dla klienta, w postaci obniżenia wysokości zadłużenia z blisko 170.000 złotych, na 15.000,00 złotych, z jednoczesnym przewalutowaniem kredytu i zgodą banku na jednorazową spłatę, udało się uzyskać dopiero po kilku tygodniach negocjacji i kilkudziesięciu wymienionych z drugą stroną mailach.

Podsumowując, zawarcie z bankiem korzystnej ugody jest oczywiście możliwe, należy jednak pamiętać, że rozwiązanie to obok swoich plusów w postaci znacznie szybszego zakończenia sprawy, bez kilkunastomiesięcznego oczekiwania na wyrok sądu II instancji, a co za tym idzie ostatecznego pożegnania się z uciążliwym zobowiązaniem, ma również pewne minusy. Jako podstawowy negatywny aspekt zawarcia ugody wskazać należy, na niższą korzyść finansową kredytobiorcy, względem przejścia przez całą drogę sądową, zakończoną uznaniem umowy kredytu za nieważną w całości.

Należy przy tym pamiętać, że decyzja o tym, która droga jest lepsza, zawsze jest trudne i pozostaje indywidualną oceną każdego kredytobiorcy, jednak podjęcie jej przy wsparciu osób mających doświadczenie w prowadzeniu sprawa kredytów frankowych, pozwala wybór ten chociaż trochę ułatwić.