Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A.

Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A.

Zbliżający się koniec zimy dla jednego z naszych klientów okazał się również końcem oczekiwania i niepewności w sprawie zawartej w 2004 r. umowy kredytu indeksowanego z GE Money Bankiem S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) Sąd Apelacyjny w Katowicach wyrokiem z 15 marca 2023 r. oddalił apelację banku, potwierdzając tym samym nieważność umowy w całości. W wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia, bank zobowiązany będzie teraz zwrócić na rzecz naszych klientów kwotę ponad 150.000,00 zł.