Sąd Okręgowy w Katowicach po stronie frankowiczów

Sąd Okręgowy w Katowicach po stronie frankowiczów

W sprawach dotyczących tzw. kredytów frankowych, statystyki bezsprzecznie stoją po stronie konsumentów. Z publikowanych danych wynika, że w pierwszym półroczu 2021 r., korzystne dla kredytobiorców rozstrzygnięcia, które w przeważającej części oznaczają uznanie zawartej umowy za nieważną, stanowiły ponad 90% wszystkich wydanych w tym czasie rozstrzygnięć sądowych. Dodatkowo, wszystko wskazuje na to, że tę korzystną statystykę uda się utrzymać w drugiej połowie 2021 r., również za sprawą działań podjętych przez naszą kancelarię.

Z przyjemnością możemy, bowiem ogłosić, że w sprawie jednego z naszych Klientów, który w 2004 r. zawarł z GE Money Bankiem S.A. umowę kredytu indeksowanego kursem CHF, Sąd Okręgowy w Katowicach, utrzymując korzystną dla kredytobiorców linię orzeczniczą, uznał umowę za nieważną i zasądził od pozwanego banku na rzecz naszego klienta kwotę 152.092,01 zł. Tym samym sąd podzielił przedstawioną w przygotowanym przez nasz zespół pozwie argumentację min. w zakresie jednostronnego kształtowania przez bank wzorca umownego, przejawiającego się w możliwości arbitralnego kształtowania kursu waluty obcej, a co za tym idzie nieograniczonego postanowieniami umowy kształtowania wysokości zobowiązania drugiej strony.

Jednocześnie, wobec uznania postanowień umownych wprowadzających waloryzację kredytu za niedozwolone, sąd w całości odrzucił stanowisko przedstawione przez bank, który twierdził, że sposób sformułowania postanowień umownych pozwala, na utrzymanie umowy kredytu w obrocie, poprzez zastąpienie tabeli kursowej banku, kursem średnim NBP, polegającym na eliminację z treści umowy wyłącznie postanowień odnoszących się do dodawanej do każdej operacji przeliczenia walut marży.