Niemożność świadczeń spowodowana przez pandemię

Niemożność świadczeń spowodowana przez pandemię

Sprawa dotyczyła zagranicznego zabiegu operacyjnego. Klient dokonał rezerwacji terminu operacji, wpłacił stosowną zaliczkę, odbył wszelkie konsultacje medyczne. Niestety na terenie Polski wprowadzona została kwarantanna narodowa, co spowodowało brak możliwości wylotu Klienta na termin operacji.

Przyjmuje się, że strona zobowiązana do świadczenia, które stało się niemożliwe – nie może żądać świadczenia wzajemnego, a jeżeli już je otrzymała,  obowiązana jest do zwrotu według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu. Konsekwencją powyższego po stronie kliniki powstał obowiązek zwrotu zaliczki naszemu Klientowi. Niewątpliwie świadczenie stało się niemożliwe z uwagi na panującą pandemię. Na tę okoliczność żadna ze stron nie ma wpływu, jest to przyczyna zewnętrzna i od żadnej ze stron niezależna. Wszelkie krajowe, a także europejskie organy władzy wzywają do pozostawania w domach, zaprzestania niepotrzebnych podróży, tym bardziej tych zagranicznych, w sytuacji kiedy z dnia na dzień gwałtownie wzrasta liczba diagnozowanych przypadków, a także liczba zgonów spowodowanych przez COVID-19.

Na podstawie powyższego do zabiegu nie mogło dojść z przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosiła odpowiedzialności. Taką przyczyną jest wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego i następnie stanu epidemii
i związanych z tym obostrzeń.

Początkowo klinika stała na stanowisku, iż zaliczka wpłacona przez klienta naszej Kancelarii nie podlega zwrotowi. Po podjęciu działań przez Kancelarię, klinika niezwłocznie dokonała zwrotu zaliczki. Sprawa została zakończona na etapie przedsądowym, co w pełni usatysfakcjonowało Klienta.