Dzień: 2021-04-29Niemożność świadczeń spowodowana przez pandemię

Sprawa dotyczyła zagranicznego zabiegu operacyjnego. Klient dokonał rezerwacji terminu operacji, wpłacił stosowną zaliczkę, odbył wszelkie konsultacje medyczne. Niestety na terenie Polski wprowadzona została kwarantanna narodowa, co spowodowało brak możliwości wylotu Klienta na termin operacji. Przyjmuje się, że strona zobowiązana do świadczenia, które stało się niemożliwe – nie może żądać świadczenia wzajemnego, a jeżeli już je otrzymała, […]Wygrana w sprawie mandatu za udział w Strajku Kobiet

Przeciwko Klientce naszej Kancelarii, Funkcjonariusze Policji skierowali do sądu Rejonowego w Chrzanowie wniosek o ukaranie, wobec przyjęcia, iż popełniła ona wykroczenie z art. 97 kodeksu wykroczeń w związku z art. 45 ust. 1 pkt 4 ustawy prawo o ruchu drogowym. Zgodnie ze stanem faktycznym sprawy, Klientka naszej Kancelarii brała udział w ogólnopolskim proteście „Strajk Kobiet”. […]