Adwokat Marek Bańczyk

Adwokat Marek Bańczyk

Adwokat, ukończył studia wyższe prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, uzyskując tytuł magistra prawa w 2013 roku. W 2014 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, a w 2017 roku został wpisany na listę adwokatów przy Izbie Adwokackiej w Katowicach. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego w szczególności roszczeniami odszkodowawczymi, roszczeniami z zakresu kredytów indeksowanych do waluty obcej, prawa upadłościowego, w tym upadłości konsumenckiej, prawa gospodarczego i prawa karnego. W przedmiocie jego zainteresowań znajduje się również szeroko pojęte postępowanie egzekucyjne.

Adwokat zarządzający Kancelarią. 

Adwokat Kornelia Bańczyk

Adwokat Kornelia Bańczyk

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W styczniu 2014r. rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą ukończyła w 2017 roku z wynikiem pozytywnym. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa administracyjnego, prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem roszczeń odszkodowawczych, a także sprawami z zakresu upadłości konsumenckiej. W swojej praktyce zawodowej specjalizuje się w postępowaniu egzekucyjnym. 

Wyróżnia się dużą skrupulatnością, cierpliwością i sumiennością. 

Kamil Szkutnik - Prawnik

Kamil Szkutnik - Prawnik

Student 3 roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W obszarze jego zainteresowań leżą prawo cywilne, prawo gospodarcze i prawo spółek handlowych oraz prawo karne.

Cechuje się dużą pracowitością i zaangażowaniem. 

Karolina Dobrowolska - Prawnik

Karolina Dobrowolska - Prawnik

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego z wyróżnieniem. W ramach uzyskanego stypendium rozpoczęła studia podyplomowe LL.M International Business Law na Uniwersytecie w Lizbonie. Po ich ukończeniu planuje rozpocząć aplikacje adwokacką.

Do jej zainteresowań należą prawo spółek handlowych, międzynarodowe prawo gospodarcze i prawo cywilne.

Jest osobą ambitną, cechuje ją wytrwałość w dążeniu do celu i skrupulatność przy realizacji podjętych zadań. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz francuskim w stopniu komunikatywnym. Wolne chwile poświęca na sport, który jest nieodłączną częścią jej życia.

Adwokat Magda Marzec-Proksa

Adwokat Magda Marzec-Proksa

Praktykę zawodową rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów, świadcząc pracę na rzecz kancelarii prawnych w Polsce i na terenie Wielkiej Brytanii, a także angażując się w udzielanie porad prawnych w ramach Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Śląskiego.

Podjęła pracę w jednej z kancelarii adwokackich w Katowicach, gdzie zdobyła wszechstronne doświadczenie zawodowe jako aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

W 2016 roku złożyła egzamin zawodowy i została na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach.

Mecenas Magda Marzec-Proksa biegle włada językiem angielskim w mowie i piśmie.

Adwokat stale współpracujący z Kancelarią Adwokacką Adw. Marka Bańczyka. 

Adwokat Marcin Pieczątka

Adwokat Marcin Pieczątka

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2014 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach, którą ukończył z wyróżnieniem. Od 2017 roku prowadzi indywidualną praktykę w formie Kancelarii Adwokackiej. 

W przedmiocie jego zainteresowań mieści się prawo cywilne, prawo gospodarcze i handlowe oraz prawo pracy. 

Wyróżnia się skrupulatnością, pomysłowością, cierpliwością, dużym zaangażowaniem i właściwym podejściem do Klienta oraz napotykanych problemów prawnych. Stale współpracuje z naszą Kancelarią Adwokacką. 

Adwokat stale współpracujący z Kancelarią Adwokacką Adw. Marka Bańczyka.