Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest Adwokat Marek Bańczyk, który ukończył studia prawnicze oraz zdobył dyplom Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, a w 2014 roku został członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach. Kancelarię tworzy młody, prężnie rozwijający się zespół ambitnych prawników.

Pragnąć zapewnić naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie, współpracujemy ze specjalistami z różnych dziedzin, jak np. postępowania egzekucyjnego, notariatu, prawa medycznego, prawa odszkodowawczego, doradztwa podatkowego.

Prowadzimy zarówno kompleksową obsługę prawną firm, jak i Klientów indywidualnych. Dzięki determinacji, pełnemu zaangażowaniu i pogłębianiu doświadczenia gwarantujemy najwyższą jakość i staranność w świadczonych usługach. Przy zachowaniu sumienności oraz rzetelności wykazujemy się indywidualnym podejściem do każdego Klienta i każdej powierzonej nam sprawy.

Oferujemy profesjonalną obsługę m.in. w zakresie:

  • reprezentacji przed sądami powszechnymi, organami ścigania, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
  • obsługi prawnej w sprawach gospodarczych, cywilnych, egzekucyjnych, karnych oraz karnoskarbowych,
  • sporządzania i opiniowania umów, porozumień, uchwał, statutów, regulaminów, oświadczeń,
  • prowadzenia windykacji należności zarówno na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
  • udziału w negocjacjach i działaniach pozasądowych,
  • kompleksowej obsługi prawnej spółek prawa handlowego,
  • udzielaniu ustnych lub pisemnych porad w bieżących problemach prawnych, sporządzaniu opinii prawnych oraz projektów umów,
  • przygotowywaniu pism procesowych i pozaprocesowych.